Strona główna

100. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości – jak to dumnie brzmi. Po 123 latach niewoli, odważni rodacy walczyli o to, byśmy dzisiaj mogli żyć w niezależnym kraju. Jesteśmy dumni z historii Polski. Jesteśmy dumni z walecznych Polaków.

Ku poszanowaniu tradycji i ojczyzny, cały naród celebruje tę wyjątkową rocznicę.

Mieszkańcy gminy Cedynia podejmują wiele działań, dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wracamy do początków tworzenia naszej lokalnej społeczności, pozyskujemy informacje o pierwszych mieszkańcach gminy Cedynia, którzy przybyli na te tereny z różnych stron oraz organizują ciekawe przedsięwzięcia.

Strona powstała dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Razem tworzymy wspólnotę gminną. Razem też tworzymy te wspaniałe wydarzenia.

Burmistrz Cedyni